Επιστροφή σε Μαθήματα 2021-22

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (2021-2022)

 

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δυο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:

α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα-
κλάδους:

α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.