Επιστροφή σε Εκπαιδευτικοί

2019-20

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2019-20  είναι :

 

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?page_id=3487