Επιστροφή σε επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ

2020

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2020 (NEΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ)

[gview file=”http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/Επιτυχόντες-Αποφοίτων-Γενικού-Λυκείου-2020-NEΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ.pdf”]

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2020 (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ)

[gview file=”http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/Επιτυχόντες-Αποφοίτων-Γενικού-Λυκείου-2020-ΠΑΛΑΙΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ.pdf”]

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2020 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2019)

[gview file=”http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/Επιτυχόντες-Αποφοίτων-Γενικού-Λυκείου-2020-10-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ-2019.pdf”]

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2020 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2018)

[gview file=”http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/Επιτυχόντες-Αποφοίτων-Γενικού-Λυκείου-2020-10-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ-2018.pdf”]

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?page_id=4753