Επιστροφή σε Μαθητές

επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?page_id=389

2021

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2021 Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2021 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΛ ΝΕΟ 2020) Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2021 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2019)

2020

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2020 (NEΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ) Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2020 (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ) Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2020 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2019) Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου 2020 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2018)

2017

2016

2015

Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2015 με το 10% (Απόφοιτοι του 2014) Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2015 με το 90% Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2015 με το 10% (Απόφοιτοι του 2013)

2014

Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2014 με το 90%   Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2014 με το 10%

2013

Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2013 με το 90%     Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2013 με το 10%  

2012

Επιτυχόντες στα ΑΕΙ-ΤΕΙ 2012 με το 90%     Επιτυχόντες στα ΑΕΙ-ΤΕΙ 2012 με το 10%