Επιστροφή σε Μαθητές

επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ

2012

Επιτυχόντες στα ΑΕΙ-ΤΕΙ 2012 με το 90%     Επιτυχόντες στα ΑΕΙ-ΤΕΙ 2012 με το 10%

2013

Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2013 με το 90%     Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2013 με το 10%  

2014

Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2014 με το 90%   Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2014 με το 10%

2015

Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2015 με το 10% (Απόφοιτοι του 2014) Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2015 με το 90% Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2015 με το 10% (Απόφοιτοι του 2013)

2016

2017