Επιστροφή σε Μαθητικά θέματα

Μαθήματα 2020-21

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

  1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  2. Νέα Ελληνική Γλώσσα
  3.  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

  1. Άλγεβρα
  2. Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

  1. Φυσική
  2. Χημεία
  3. Βιολογία.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

  1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  2. Νέα Ελληνική Γλώσσα
  3.  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

  1. Άλγεβρα
  2. Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

  1. Φυσική
  2. Χημεία
  3. Βιολογία.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Νέα Ελληνική Γλώσσα  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία. 2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: Άλγεβρα Γεωμετρία. 3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: Φυσική Χημεία Βιολογία.

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ   1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Νέα Ελληνική Γλώσσα  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία. 2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: Άλγεβρα Γεωμετρία. 3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: Φυσική Χημεία Βιολογία.

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ