Επιστροφή σε επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ

2015

Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2015 με το 10% (Απόφοιτοι του 2014)
[gview file=”http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/215_0551656_10_2014.pdf”]

Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2015 με το 90%

[gview file=”http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/215_0551656_90-1.pdf”]

Επιτυχόντες ΑΕΙ-ΤΕΙ 2015 με το 10% (Απόφοιτοι του 2013)

[gview file=”http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/215_0551656_10_2013.pdf”]

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?page_id=2215