Προθεσμία εγγραφών/μετεγγραφών σχ.έτους 2022-23

ΕΠΕΙΓΟΝ

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τρίτη 06-09-2022 και έως ώρα 23:59  λήγει η Β’ φάση των κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών και μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2022-2023 για ΓΕ.Λ.

Επισημαίνεται ότι μέσω της ιστοσελίδας     https://e-eggrafes.minedu.gov.gr  είναι δυνατή 

    1. η υποβολή νέων αιτήσεων,
    2. η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους,
    3. η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους,
    4. η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτό απαιτείται.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?p=5097