Έλεγχοι Επίδοσης – 9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Έλεγχοι Επίδοσης

Οι έλεγχοι επίδοσης για Α και Β Λυκείου θα δίνονται από Πέμπτη 21/6/2018 και ώρα 10:00 π.μ .