Ετικέτα: ΑΔΥΜ

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες. Για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου μόνο απαιτείται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ το οποίο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο γιατρό  , θα παραδοθεί στον υπεύθυνο καθηγητή όταν οι μαθητές προσέλθουν στο σχολείο , προκειμένου να συμμετάσχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής . Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ  

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?p=5655

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες Για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου μόνο απαιτείται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ  το οποίο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο γιατρό θα παραδοθεί στον υπεύθυνο καθηγητή όταν οι μαθητές προσέλθουν στο σχολείο , προκειμένου να συμμετάσχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής  .

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?p=5115