Υλικό Project – 9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Επιστροφή σε Ερ. Εργασίες

Υλικό Project


ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Πρώτο Μέρος: Θεωρητικές Αρχές και Διδακτικές Επιλογές

Δεύτερο Μέρος: Παραδείγματα Ερευνητικών Εργασιών

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)


Υλικό από το Σεμινάριο Project που έγινε στο 2ο Λύκειο Περιστερίου

 

Φύλλο Εργασίας

Download (DOC, 594KB)

 


 

Ερωτηματολόγιο – Συνέντευξη

Download (DOC, 74KB)

 


 

Ερευνητική Εργασία

Download (PPT, 3.9MB)

 


 

Βιβλιογραφική Έρευνα

Download (DOC, 41KB)

 


 

Σεμινάριο Project

Download (PPT, 4.57MB)

 


 

Δομή Ερευνητικής Εργασίας

Download (DOC, 41KB)