Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού

.

[gview file=”http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/ΕΞΕ-1008-2024-Ενημέρωση-για-τη-λήψη-μέτρων-προστασίας-για-τη-μείωση-μετάδοσης-λοιμώξεων-του-αναπνευστικού-.pdf”]

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?p=5812