Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 οι αθλητές / τριες. Σε αυτήν αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους και σχετικές διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Οι αθλητές/τριες που ενδιαφέρονται πρέπει να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και να την στείλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier στην διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122 – Μαρούσι, Γραφείο 0090. «Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2023» από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2023.

[gview file=”http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/διακριθέντων-αθλητών-2023.pdf”]

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?p=5676