Απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση των e-εγγραφών

  1. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα που έχει κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή .
  2. Υπεύθυνη δήλωση – συναίνεση του έτερου κηδεμόνα .
  3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μαθητή/τριας .
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορεί να γίνουν  μέσω gov.gr , η  Κ.Ε.Π    .

Υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων :

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?p=5634