Δήλωση κηδεμόνα για ενισχυτική διδασκαλία στα Ειδικά μαθήματα

Σας ενημερώνουμε ότι θα λειτουργήσει ενισχυτική διδασκαλία για τα ειδικά μαθήματα:
1.  Ελεύθερο Σχέδιο,
2.  Γραμμικό Σχέδιο,
3.  Γαλλικά,
4.  Γερμανικά,
5.  Ιταλικά,
6.  Ισπανικά,
7.  Αρμονία,Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.
 
Τα μαθήματα θα γίνονται σε κάποιο σχολείο της περιοχής μας. Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα που θα βρείτε παρακάτω .
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο σχολείο το αργότερο μέχρι   Παρασκευή 22/10/2021  και  ώρα  9:00  π.μ.