Υπεύθυνη δήλωση έτερου κηδεμόνα

Παρακαλούμε  ο έτερος κηδεμόνας κάθε μαθητή , να υπογράψει και να αποστείλει με κάθε πρόσφορο μέσο ( email , η φυσική παρουσία ) την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση.

Download (DOC, 40KB)