Προβλήματα στην ιστοσελίδα μας

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας οφείλονται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Γίνονται προσπάθειες να επιλυθεί το πρόβλημα στους servers του ΠΣΔ.