Οριστικοποίηση Εγγραφών μαθητών – ΕΠΕΙΓΟΝ

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών στο σχολείο μας για το σχολικό έτος2021-2022, θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email του σχολείου mail@9lyk-perist.att.sch.gr τα παρακάτω έγγραφα:

  • Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του /της μαθητή/τριας και τις δύο όψεις.
  • Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του μαθητή από την ηλεκτρονική διεύθυνση

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

  • Υπεύθυνη δήλωση   κηδεμόνα που πραγματοποίησε την ηλεκτρονική εγγραφή
  • Για τους μαθητές της Α΄τάξης μόνο απαιτείται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ  το οποίο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο γιατρό θα παραδοθεί στον υπεύθυνο καθηγητή όταν ζητηθεί, προκειμένου να συμμετάσχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής  .

Απαραίτητα έγγραφα

Υπεύθυνη δήλωση 

[gview file=”http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ.doc”]

Ατομικό δελτίο υγείας Μαθητή (μόνο για μαθητές Α’ Λυκείου

[gview file=”http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/adym_deltio_kai_fyllo_exetasis_2014.pdf”]

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?p=4531