Εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας , ταυτόχρονα με άλλους τρόπους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης , αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα του σχολείου  9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

Θα το βρείτε στην επιλογή Εκπ. υλικό ,

και κατόπιν επιλέγετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει.

Η ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού είναι καθημερινή.

Απο την Δνση του σχολείου