Πρόγραμμα Εξετάσεων – 9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Το πρόγραμμα εξετάσεων για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου που παραπέμπονται , είναι αναρτημένο στο σχολείο .