Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων για Ενδοσχολικές Εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2018 – Α Λυκείου

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων για Ενδοσχολικές Εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2018 – Α’ Λυκείου

(Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς ) 

Σε περίπτωση που εμφανιστεί το μήνυμα “…Έχετε φτάσει το μέγιστο επιτρεπτό όριο εύρους ζώνης για την προβολή ή    λήψη αρχείων τα οποία δεν έχουν τη μορφή των Εγγράφων Google……” , πατήστε Refresh      στον Browser                   (  Chrome- Mozilla-Internet Explorer).


 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Download (DOCX, 14KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Νέα Ελληνική Γλώσσα – Έκθεση  Έκφραση 

Download (DOCX, 21KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Νέα Ελληνική Λογοτεχνία    

Download (DOCX, 20KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Θρησκευτικά 

Download (DOCX, 14KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Ιστορία   

Download (DOCX, 15KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Aλγεβρα   

Download (DOCX, 14KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Γεωμετρία    

Download (DOCX, 16KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Φυσική   

Download (DOCX, 14KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Χημεία

Download (DOCX, 22KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Βιολογία

Download (DOCX, 15KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Πολιτική Παιδεία   

Download (DOCX, 14KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Αγγλικά

Download (DOCX, 13KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Εφαρμογές Πληροφορικής

Download (DOCX, 14KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ


Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Download (DOCX, 14KB)

ΑΡΧΗ  ΣΕΛΙΔΑΣ