Αλλαγές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2018

Σύμφωνα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (142542/30-8-2017) προκύπτουν αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο του 2018.
Συγκεκριμένα:

  • Τα Επιστημονικά Πεδία θα είναι πλέον τέσσερα εφόσον καταργείται το Πεδίο των παιδαγωγικών σχολών.
  • Τα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης) ανήκουν πλέον σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία.
  • Το τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) αφαιρέθηκε από το 4ο ΕΠ (τέως 5ο) και ανήκει πλέον μόνο στο 2ο ΕΠ (όπως δηλαδή και τα υπόλοιπα πολυτεχνικά τμήματα μηχανικών πληροφορικής).
  • Το τμήμα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) προστέθηκε και στο 4ο ΕΠ (τέως 5ο) (ανήκε μόνο στο 2ο ΕΠ).
  • Το τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) προστέθηκε και στο 4ο ΕΠ (τέως 5ο) (ανήκε μόνο στο 2ο ΕΠ).
  • Το τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) προστέθηκε και στο 2ο ΕΠ (ανήκε μόνο στο 3ο ΕΠ).