Τί χρειάζεται να γνωρίζω για το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο;

Τί χρειάζεται να γνωρίζω για το Νέο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο;

  • Η φοίτηση στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια.
  • Τα μαθήματα στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής, ανάλογα με την Τάξη και την Ομάδα Προσανατολισμού.

Η Α’ Λυκείου θεωρείται τάξη αποκλειστικά Γενικής Παιδείας στην οποία εφαρμόζεται Πρόγραμμα Μαθημάτων 35 ωρών (33 ώρες υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας και για 2 ώρες επιλέγεται ένα από τα Μαθήματα Επιλογής).

 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Ημερήσια)

                              ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ Τάξης ΓΕΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1. Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 9
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 2
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 3 5
Γεωμετρία 2
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2 6
Χημεία 2
Βιολογία 2
4. Ιστορία 2
5. Πολιτική Παιδεία(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και  Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 3
6. Θρησκευτικά 2
7. Ερευνητική Εργασία (συνθετική  εργασία / project) 2
8. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
9. Φυσική Αγωγή 2
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
10. α) Εφαρμογές Πληροφορικής 2
β) Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
δ) Καλλιτεχνική Παιδεία
Σύνολο ωρών: 35
Πηγή : άρθρο 2 παρ. 1 του  Νόμου 4186  (ΦΕΚ 193/17.09.2013)
 

 

Στη Β’ Λυκείου τα μαθήματα χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (30 ώρες) και τα μαθήματα της Ομάδας προσανατολισμού (5 ώρες).

Οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά τα 11 μαθήματα γενικής παιδείας καθώς και τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε μια από τις δυο ομάδες προσανατολισμού που επιλέγουν. Αναλυτικά τα μαθήματα είναι:

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β΄ Τάξης ΓΕΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1. Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2 6
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 2
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 3 5
Γεωμετρία 2
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2 6
Χημεία 2
Βιολογία 2
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Ιστορία 2
6. Φιλοσοφία 2
7. Πολιτική Παιδεία(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 2
8. Θρησκευτικά 2
9. Ερευνητική Εργασία (συνθετική  εργασία / project) 1
10. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
11. Φυσική Αγωγή 1
Σύνολο ωρών: 30
ΟΠ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΒ΄ Τάξης ΓΕΛ ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΒ΄ Τάξης ΓΕΛ
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 3 1. Φυσική 3
2. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών 2 2. Μαθηματικά 2
Σύνολο ωρών: 5 Σύνολο ωρών: 5
Πηγή : άρθρο 2 παρ. 2 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013)

 

Στη Γ’ Λυκείου εφαρμόζεται Πρόγραμμα Μαθημάτων 32 ωρών (15 ώρες υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας, 15 ώρες μαθήματα της Ομάδας προσανατολισμού και για 2 ώρες επιλέγεταιένα από τα Μαθήματα Επιλογής).

Τα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινά για τους μαθητές ενώ από τις Ομάδες Προσανατολισμού οι μαθητές επιλέγουν μια ομάδα από τις τρεις (και διδάσκονται τα αντίστοιχα μαθήματα) καθώς και ένα Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ).

Αναλυτικά, τα μαθήματα για την Τρίτη τάξη του γενικού Λυκείου είναι τα ακόλουθα:

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ Τάξης ΓΕΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1. Νεοελληνική Γλώσσα 2
2. Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
3. Ιστορία 2
4. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 1
5. Θρησκευτικά 1
6. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
7. Βιολογία 2
8. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
9. Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο ωρών: 15
 
ΟΠ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  Γ΄ Τάξης ΓΕΛ
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5
2. Ιστορία 3
3. Λατινικά 3
4. Λογοτεχνία 2
5. Κοινωνιολογία 2
Σύνολο ωρών: 15
   
ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  Γ΄ Τάξης ΓΕΛ
1. Μαθηματικά 5
2. Φυσική 3
3. Χημεία 3
4. Βιολογία 2
4. Α.Ε.Π.Π. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
Σύνολο ωρών: 15
   
ΟΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ΄ Τάξης ΓΕΛ
1. Μαθηματικά 5
2. Α.Ο.Θ. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3
3. Ιστορία 3
4. Α.Ε.Π.Π.  Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
5. Κοινωνιολογία 2
Σύνολο ωρών: 15
 
Μάθημα Επιλογής Γ΄ Τάξης ΓΕΛ Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:
1. Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
2. Ελεύθερο Σχέδιο 2
3. Γραμμικό Σχέδιο 2
4. Ιστορία της Τέχνης 2
5. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 2
Σύνολο ωρών: 32
Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.
Πηγή: άρθρο 1.του Ν. 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015)

 

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού λυκείου γίνονται ενδοσχολικές εξετάσεις προκειμένου να προαχθούν οι μαθητές από τη μια τάξη στην άλλη και να λάβουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου.

Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός από την Ερευνητική Εργασία και την Φυσική Αγωγή. Τα θέματα είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Η τράπεζα θεμάτων χρησιμοποιείται ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://9lyk-perist.att.sch.gr/wordpress/?p=2199