Ενημέρωση μαθητών

Συνεργάτες του Κέντρου πρόληψης “Οδοιπορικό ” συζητούν με μαθητές της Α Λυκείου με θέμα  “Ταυτότητα και επικοινωνία στην εφηβεία “.

Η συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικής εργασίας .